Allmänna skötselråd

Här hittar du allmänna skötselråd och information om material. Mer information finns på respektive tillverkares hemsidor samt ofta medföljande information när du köper en produkt eller möbel.

Aluminium

Pulverlackerad aluminium: Rengör regelbundet med en blandning av milt rengöringsmedel (t.ex. såpa) och vatten. Om det uppkommit skada på kan du åtgärda det genom att slipa ytan ren med fint sandpapper och måla med bättringsfärg. I Brafabs sortiment finns bättringsfärg som reservdel.

OBS! På utemöbler i pulverlackerad aluminium från Brafab finns det dräneringshål i ben och stativ och därför ska dessa inte förvaras upp och ner då det kan samlas vatten som kan leda till frostsprängningar om det stannar inuti istället för att rinna ut.

Sandgjuten aluminium: Rengör regelbundet med en blandning av milt rengöringsmedel (t.ex. såpa) och vatten. Om det uppstår missfärgningar kan man prova att tvätta med T-sprit. Om det inte räcker, testa att med en grövre tvättsvamp eller slutligen stålull om missfärgningen sitter hårt. OBS! Testa alltid på en yta som inte syns.

Rostfritt stål

Utemöbler av Rostfritt stål kräver väldigt lite underhåll. Dock behöver man ändå göra regelbunden skötsel i form av rengöring för att kunna hålla i många år. Använd ljummet vatten och milt rengöringsmedel (t.ex. såpa eller diskmedel).
På en rostfri möbel uppkommer det ibland lite ytrost som är enkelt att ta bort. Detta uppstår pga av kromhalten i metallen samt även i högre grad om möbeln vistas i havsnära miljöer. Risken ökar också om den rostfria möbeln är skyddat av ett utskjutande tak eller liknande. Då kommer inte regnvattnet åt att skölja av plåten. Det är då viktigt att regelbundet tvätta av det rostfria stålet. Vatten med lite såpa i fungerar utmärkt till detta. 
Om man inte löpande rengört möbeln och tagit bort uppkommet ytrost så kan det behövas ett speciellt medel som tar bort rostet.

Lackade Ytor (Inomhusmöbler)

Trä är ett naturmaterial som behöver omvårdnad, där utseendet och storlek påverkas och kan förändras av ljus, temperatur och luftfuktighet. Här hittar du information om hur du på bästa sätt tar hand om dina lackade trämöbler. Tänk på att alltid omgående torka bort fukt om du spiller på ytan. 

* Tunna sprickor mellan sammanfogade trädelar kan uppstå på trämöbler och är en följd av att materialet rör sig, vilket är helt normalt. För att minimera risken för sprickor och rörelser är det viktigt att möbeln står i en miljö med jämn temperatur och luftfuktighet.

* Undvik att placera möbeln i direkt solljus och låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus, annars riskerar man att få nyansskillnader på ytan.

* På matbord med ilägg- eller tilläggsskivor så är det också viktigt att lägga i dem med jämna mellanrum så att de får mogna ikapp med resten av bordet.

* Skydda alltid möbeln mot vassa, kalla, varma, föremål, starka lösningsmedel och fukt. Alla typer av vätskor såsom vatten, kaffe och vin skall omedelbart torkas bort.

* På bord med ytstruktur måste man vara extra noga med att torka torrt så fukt inte samlas i ytstrukturen. Använd underlägg för att skydda ytan.

* Undvik att knuffa möbeln eller lyfta den i toppskiva, dörrar eller lådor, då det finns risk att möbeln skadas.

* Skydda alltid möbeln mot hastiga skillnader i temperatur och fuktighet.

* Placera inte möbeln mot eller nära en värmekälla.

* Var försiktig med att använda färgade ljus eller tejp på möbeln.

* Använd inte starka kemikalier, alkohol eller slipande rengöringsmedel för att rengöra ytan.

* Värmeskador, sprickor eller skador som trängt genom lacken är svåra att laga och kräver ofta att en fackman utför renoveringen.

SKÖTSEL

Lackade möbler behöver man endast rengöra med en väl urvriden mjuk trasa innehållande enbart vatten eller mild tvållösning. Eftertorka alltid med en torr trasa. Temperatur och fuktighet påverkar hur trä krymper och sväller. Detta kan medföra att dörrar, ben, lådor och tilläggsskivor varierar i passning. Du bör därför regelbundet justera samt efterspänna skruvar och beslag.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.